100% tilfredsheds / fortrydelsesret
98 % vil anbefale os til andre

Forretningsbetingelser for HeyWay ApS:

Handelsbetingelser:

  1. Betalingsmetoder: Vi accepterer vi betaling med VISA-Dankort, VISA, MasterCard og Mobile Pay. Ved afregning for ekstra kørelektioner kan der betales kontant, via bankoverførsel eller med Mobile Pay direkte til den enkelte kørelærer.
  2. Betalingsprocedure: Betalingen vil blive trukket fra din konto med det samme, og du vil modtage en kvittering på din e-mailadresse som bekræftelse. Alle beløb er angivet i DKK (Danske kroner) og inkluderer moms.
  3. Sikkerhed ved betaling: Vi benytter en godkendt betalingsserver, der krypterer alle dine kortoplysninger ved hjælp af SSL (Secure Socket Layer) protokol. Dette betyder, at dine informationer ikke kan aflæses.

Fortrydelsesret:

Hvis du vælger at fortryde dit køb hos os refunderer vi selvfølgelig enten det fulde beløb eller det tilgodehavende beløb for ikke anvendte ydelser. Fortydelsesretten er gældende fra den dato du deltog til holdstart og 14 dage frem. 

Bemærk, at ved køb af pakkeløsninger vil listeprisen for de gennemførte ydelser blive fratrukket. Listeprisen kan findes i HeyWay’s bookingsystem, og Vi forbeholder os retten til at ændre priserne. Derfor vil listeprisen på fortrydelsesdatoen være den gældende pris, uanset den pris, der var oplyst ved købets start på kørekortsforløbet.

Force Majeure:

I tilfælde af naturkatastrofer, politiske uroligheder, krige, epidemier, pandemier eller lignende, hvor driften ikke kan fungere normalt, vil alle køb foretaget hos os før denne situation blive midlertidigt suspenderet.

Kundens kørekortsforløb vil blive fastfrosset, og det vil blive genoptaget, når omstændighederne er tilbage til normalt virke.

Pakkeløsninger kan benyttes inden for en periode på 12 måneder fra udstedelsesdatoen. Efter de 12 måneder skal der betales pr. modul/lektion til den angivne listepris i bookingsystemet. 

Klagemuligheder – oversigt og links:

Hvis du har en klage over en ydelse købt på vores hjemmeside, kan du sende klagen til følgende adresse:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby www.forbrug.dk

Hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land, kan du angive din klage via EU Kommissionens online klageplatform, som du finder her: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Ved indgivelse af en klage via online klageplatformen, skal du oplyse vores e-mailadresse: hey@heyway.com

Personoplysninger:

HeyWay.com er forpligtet til at overholde Persondataloven og respektere dine rettigheder i forbindelse med behandlingen af dine data. Dine data vil blive brugt i forbindelse med din erhvervelse af kørekort i overensstemmelse med Bekendtgørelsen om kørekort. De oplysninger, du har angivet på “P23 – Ansøgning om kørekort”, vil indgå i din køreuddannelse.

Dine data bliver primært registreret elektronisk, og visse formularer, såsom “Ansøgning om kørekort”, opbevares på papir i aflåste skabe, når de ikke er i brug i Borgerservice til godkendelse eller anvendes på manøvrebane, køreteknisk anlæg eller som en del af den teoretiske/praktiske prøve hos politiets prøvesagkyndige.

HeyWay (CVR-nr. 20368802) er ansvarlig for behandlingen af dine data. De data, du har givet HeyWay, vil kun blive brugt i forbindelse med din kørekortsuddannelse, og oplysninger som navn, adresse, telefonnummer, e-mail, fødselsdato og CPR-nummer videregives kun til relevante myndigheder eller personer i overensstemmelse med dit samtykke ved tilmelding til HeyWay eller ved betaling af faktura, der sendes fra HeyWay.

Du har ret til at anmode om rettelse eller sletning af dine data, men det kan have konsekvenser for dit uddannelsesforløb hos HeyWay. Du har også mulighed for at klage til den nationale databeskyttelsesmyndighed (Datatilsynet).

Ved behandlingen af “Ansøgning om kørekort” (P23) bliver du oprettet i Borgerservice/statens bookingsystem (kooreprovebooking.dk), og disse modtager dine dataoplysninger, herunder telefonnummer, e-mailadresse, fødselsdato og CPR-nummer. Hvad der sker med dine data under Borgerservice/statens varetægt, er uden for HeyWay ApS’s ansvarsområde.

Bemærk, at kørelærerne, der arbejder under HeyWay’ kørekortsplatform, er alle selvstændige underleverandører, og HeyWay kan derfor ikke holdes ansvarlig for dine dataoplysninger, herunder telefonnummer, e-mailadresse, fødselsdato og CPR-nummer, som disse selvstændige kørelærere har i deres varetægt.

Underleverandører og samarbejdspartnere:

HeyWay fungerer som en kørekortsplatform, der forbinder forskellige interessenter, som du har brug for i forbindelse med din kørekortsuddannelse.

Det er vigtigt at bemærke, at HeyWay ikke påtager sig dataansvar eller juridisk ansvar for eventuelle fejl eller ulovlig underskrift føring af de enkelte moduler mellem dig og kørelærerne.

Desuden påtager HeyWay sig ikke noget økonomisk ansvar for afregning mellem underleverandører, der samarbejder med HeyWay, og dig som elev, herunder eventuelle fejl i moms- og skatteoplysninger.

Det skal også understreges, at HeyWay ikke kan holdes ansvarlig for handlinger fra underleverandører eller samarbejdspartnere, der bryder loven, herunder kørekortbekendtgørelsen, færdselsloven, straffeloven eller anden relevant dansk lovgivning.

HeyWay forpligter sig dog til at sikre kvalitet hos deres underleverandører og samarbejdspartnere samt at stille passende faciliteter til rådighed, så undervisningen kan gennemføres korrekt og i overensstemmelse med loven.

Holdtilmelding:

For at tilmelde dig hold til manøvrebane, teori, førstehjælpskursus eller køreteknisk anlæg (Glatbane), skal du foretage en online booking via vores bookingsystem.

Hvis du ønsker at deltage i køreteknisk anlæg (Glatbane), skal du have fået en mundtlig godkendelse fra den kørelærer, du kørte med under lektion 7 eller 8. Køreteknisk kursus (Glatbane) kan tidligst finde sted, når teorimodul 8 er afsluttet. Vær venlig at se nærmere angående aflysninger nederst på siden.

Køretider:

Køretider og kørelærer bookes gennem HeyWay’s bookingsystem, og du vil mødes med den valgte kørelærer på deres opsamlingssted. Vær venlig at se nærmere angående aflysninger nederst på siden.

Lektionsplan:

Hos HeyWay er lektionsplanen digital, og den skal underskrives elektronisk efter hver fuldført undervisning. Det er ulovligt at underskrive lektionsplanen urigtigt, både for kørelæreren og eleven, og kan medføre straf i form af bøde, hæfte eller fængsel i op til 4 måneder.

Yderligere oplysninger vedrørende data om lektionsplanen kan findes under personoplysninger.

Ansøgning om kørekort:

Før en ansøgning kan indleveres og godkendes af Borgerservice, skal en underskrevet lægeerklæring vedlægges eller indsendes digitalt. Din læge skal stemple og underskrive lægeerklæringen.

Vær opmærksom på, at lægeerklæringen ikke må være ældre end 3 måneder ved indlevering til Borgerservice. Der skal også vedlægges et førstehjælpsbevis inden for færdselsområdet, som ikke må være ældre end 1 år. Hvis du er under 18 år ved starten af uddannelsen, skal der vedlægges en samtykkeerklæring fra dine værger.

Teori og praktisk køreprøve:

Du kan tidligst aflægge teoriprøven, når din ansøgning er godkendt og betalt (prøvegebyret til staten), og når du har fuldført teori 8 i henhold til lektionsplanen.

Når du har bestået teoriprøven og fuldført hele den lovpligtige uddannelse, kan du tidligst aflægge den praktiske køreprøve.

Når du skal aflægge prøver hos Færdselsstyrelsen, skal du huske at medbringe din lektionsplan enten på din smartphone eller i udprintet form (hvis udprintet, skal den være klippet sammen som et helt dokument). Derudover skal du medbringe den godkendte ansøgning om kørekort, gyldig billedlegitimation (f.eks. pas) eller dåbs-/navneattest.

Det er vigtigt at bemærke, at hvis du glemmer en af disse dokumenter, vil du blive afvist ved prøven og være nødt til at betale et nyt gebyr til staten. Hvis du ikke består hverken teori- eller den praktiske prøve, skal der også betales et nyt gebyr til staten.

Priser for leje af bil til køreprøven fremgår af vores hjemmeside, og det vil altid være den viste pris på prøvedagen, der gældende ved køreprøvens aflægges. Gebyret for leje af bil skal afregnes internt med kørelæreren. 

Afbestilling/Aflysninger:

Manøvrebane: Senest 8 hverdage før.
Køreteknisk Anlæg: Senest 8 hverdage før.
Køretimer: Se den enkelte kørelærers afbestillingsfrist.
Teorimoduler: Senest 1 time før.
Førstehjælp: Senest 8 hverdage før.
Teoriprøve: Senest 5 hverdage før.
Praktisk prøve: Senest 5 hverdage før.
Aflysninger af manøvrebane, køreteknisk anlæg, teorimoduler, førstehjælpskursus og køretimer skal ske via bookingsystemet. For aflysning af teoriprøver, bedes du kontakte os på hey@heyway.com. Praktiske prøver skal meddeles til din valgte kørelærer.

Bemærk venligst, at hvis afmeldingsfristen ikke overholdes, vil der blive opkrævet fuldt honorar for den pågældende ydelse, som du udebliver fra.

Legal:
MDA Køreskole ApS
Lyngby Hovedgade 57 C,
2800 Kgs. Lyngby
Cvr. 44417553

Scroll to Top